Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 9:00-16:00 | Chalet Κελλάρια 1750: Ανοικτό | Chalet Κελλάρια 1950: Κλειστό | Chalet Φτερόλακα: Κλειστό | Αναψυκτήριο Βάκχος: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Κλειστή συνδετική οδος

13 Ιανουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η συνδετική οδό μεταξύ Κελλαριών 1750 και Φτερόλακας 1640 , θα παραμείνει κλειστή για σήμερα Σάββατο προς Κυριακή, για λόγους ασφαλείας και θα επιχειρηθεί να ανοίξει όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Παρακαλείστε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο για περισσότερες πληροφορίες στο 2234022700 από τις 8 πμ έως 4μμ.