Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 9:00-16:00 | Chalet Κελλάρια 1750: Ανοικτό | Chalet Κελλάρια 1950: Κλειστό | Chalet Φτερόλακα: Κλειστό | Αναψυκτήριο Βάκχος: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Logo

Ομίχλη πριν το χιόνι

11 Ιανουαρίου 2018

Το τοπίο ήταν ομιχλώδες από την έναρξη λειτουργίας μέχρι και τη λήξη για σήμερα. Παρόλο που οι αναβατήρες λειτούργησαν χωρίς πρόβλημα, το σύννεφο έμεινε στο βουνό, περιορίζοντας αισθητά το οπτικό πεδίο, ενοχλώντας και κουράζοντας τους λιγοστούς επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει τη σημερινή επίσκεψη. Το θετικό από αυτή την κατάσταση είναι η προσμονή για την επικείμενη χιονόπτωση που φαίνεται να έχει ολοένα και πιο αυξημένη πιθανότητα να προκύψει, από τον βράδυ της Παρασκευής.