Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Αναστολή Λειτουργίας | Ωράριο: 08:00-16:00 | Chalet Κελλάρια 1750: Ανοικτό | Chalet Κελλάρια 1950: Ανοικτό | Chalet Φτερόλακα: Ανοικτό | Αναψυκτήριο Βάκχος: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Χάρτης
Λειτουργίας
Ημέρας
Logo

Περιορισμένη δυνατότητα χρήσης πίστα #6″, λόγω αγώνων…..

1 Μαρτίου 2018

Από 2-4 Μαρτίου, θα διεξαχθεί στην πίστα #6 της Φτερόλακκας, ο διεθνής αγώνας FIS/EOXA χιονοδρομίας, «Apollo Cup 3», με συμμετοχή Ελλήνων και ξένων αθλητών.
Για το λόγο αυτό και ειδικότερα εξαιτίας της περίφραξης ασφαλείας των αγώνων, η πίστα #6 από το σημείο της τραβέρσας και κάτω, θα έχει περιορισμένη δυνατότητα χρήσης από χιονοδρόμους όσον αφορά το πλάτος της διαδρομής.

- Δείτε όλες τις ανακοινώσεις -