GR EN

Συντήρηση οδικού δικτύου 2013

Κύριοι,
Σε συνέχεια της μέχρι τώρα επικοινωνίας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η
ΕΤΑΔ ως διαχειρίστρια του Χιονοδρομικoύ Κέντρου Παρνασσού (ΧΚΠ), έχει υπογράψει σύμβαση η
οποία προβλέπει μεν υπηρεσίες αποχιονισμού οδικού δικτύου και χώρων στάθμευσης του ΧΚΠ από
τον ανάδοχο αλλά με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης, απρόσκοπτης, ασφαλούς
νόμιμης λειτουργίας του ΧΚΠ και την ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και χιονοδρόμους του ΧΚΠ, και όχι γενικά την εξυπηρέτηση των
αναγκών όμορων Δήμων ή την υποκατάσταση των κρατικών υπηρεσιών αναφορικά με τη διάνοιξη
δημοσίων οδών.
 
Οι συμβατικές υπηρεσίες αποχιονισμού, οι οποίες μάλιστα επιβαρύνουν την εταιρεία μας με ποσά
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως, δεν αφορούν νόμιμη υποχρέωση της εταιρείας μας για τον
αποχιονισμό του περικείμενου στο ΧΚΠ οδικού δικτύου, αλλά διμερή συμφωνία με αποκλειστικό
σκοπό την διασφάλιση της λειτουργίας του ΧΚΠ στις περιπτώσεις όπου οι ΟΤΑ -που είναι εκ του
Νόμου (βλ. το 44070/2194/25.05.2009 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / Διεύθυνση
Δημοσίων Έργων / Τμήμα Συγκοινωνιών περί καθορισμού αρμοδιότητας συντήρησης οδών,
ΦΕΚ 270/Β/10.06.2009) αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την συντήρηση και τον αποχιονισμό του
περικείμενου οδικού δικτύου- αδυνατούν ή αμελούν να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή των αυτή.
Η απόλυτα εμπεριστατωμένη θέση αυτή της ΕΤΑΔ ΑΕ έχει γίνει γνωστή επανειλημμένα με επιστολές
προς όλους τους όμορους Δήμους και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 
Περαιτέρω, όπως είναι εύκολα κατανοητό και εύλογο, οι συγκεκριμένοι ανθρώπινοι και υλικοί
πόροι του ΧΚΠ και του εκάστοτε αναδόχου, όταν δεν επαρκούν για τον ταυτόχρονο αποχιονισμό
όλων των οδικών προσβάσεων στο ΧΚΠ, κατευθύνονται, με αποκλειστικό γνώμονα τη βέλτιστη
λειτουργία και επιχειρηματική απόδοση του ίδιου του ΧΚΠ, στην κατά προτεραιότητα διάνοιξη των
προσβάσεων από όπου διέρχεται ο μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών του ΧΚΠ, ήτοι εν προκειμένω
στην οδό προς Αράχωβα, από την οποίαν εξυπηρετείται ποσοστό περί του 80% των επισκεπτών
του ΧΚΠ προβαίνουν στη διάνοιξη και των υπολοίπων προσβάσεων, όπως άλλωστε έγινε και τις
προηγούμενες ημέρες, χωρίς καθυστέρηση.
 
Αντί, λοιπόν, να εκτιμάται θετικά η εξ ελευθεριότητας συνεισφορά της ΕΤΑΔ ΑΕ σε έργο
που είναι αποκλειστικά υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εγείρονται αξιώσεις περί
δήθεν «υποχρέωσης» της εταιρείας μας να διατηρεί ανοικτό και εκχιονισμένο τον δρόμο από το
ΧΚΠ ως την Αμφίκλεια και εκτοξεύονται αβάσιμες απειλές για προσφυγή στην δικαιοσύνη. Η ΕΤΑΔ
ΑΕ έχει αποδείξει έμπρακτα και επανειλημμένα την πρόθεσή της να συμβάλει στον μέγιστο δυνατό
βαθμό στην ανάπτυξη του ΧΚΠ και, μέσω αυτού, της ευρύτερης περιοχής. Όπως καλά γνωρίζετε,
έχει δρομολογηθεί ο εκ βάθρων εκσυγχρονισμός των αναβατήρων και των εν γένει εγκαταστάσεων
και υπηρεσιών του ΧΚΠ, με προϋπολογισμό εκατομμυρίων ευρώ, έργο στο οποίο η συνεργασία της
Εταιρείας μας με την τοπική κοινωνία έχει φέρει ήδη απτά αποτελέσματα. Μονομερείς κινήσεις,
ιδίως ένδικες, διακινδυνεύουν τη συνεργασία αυτή και θα πρέπει να αποφεύγονται. Εν όψει όλων
αυτών, η ΕΤΑΔ ΑΕ επιφυλάσσεται ρητά παντός δικαιώματός της.