Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: 07:00-15:00 | Chalet Κελλάρια 1750: Κλειστό | Chalet Κελλάρια 1950: Κλειστό | Chalet Φτερόλακα: Κλειστό | Αναψυκτήριο Βάκχος: Κλειστό

ESPA
Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Χάρτης
Λειτουργίας
Ημέρας
Logo

Επαναπροκήρυξη της θέσης: Χειριστής Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (κωδ. Θέσης ΕΠ-ΧΑΧΚΠ)

26 Νοεμβρίου 2018

Παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το παρακάτω link για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση: Χειριστής Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (κωδ. Θέσης ΕΠ-ΧΑΧΚΠ), η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ ΑΕ: http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΘΕΣΗΣΧΕΙΡΙΣΤΗΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ(ΚΩΔ.ΕΠ-ΧΑΧΚΠ).pdf