Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: - | Chalet Κελλάρια 1750: Κλειστό | Chalet Κελλάρια 1950: Κλειστό | Chalet Φτερόλακα: Κλειστό | Αναψυκτήριο Βάκχος: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
ESPA
Χάρτης
Λειτουργίας
Ημέρας
Κάντε κλικ εδώ για Φόρτιση Καρτών Χιονοδρομίας
Left Arrow
Logo

Ιατρική Κάλυψη / Πρώτες Βοήθειες

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, στα πλαίσια της εξασφάλισης των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του, παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη στα δυο καλά εξοπλισμένα και επανδρωμένα ιατρεία στην θέση Κελλάρια 1750 και Φτερόλακα 1840.

Η ιατρική κάλυψη των επισκεπτών περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Παροχή Πρώτων Βοηθειών εντός του Χιονοδρομικού Κέντρου στους Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών, σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας.
Σε περίπτωση που κατά την κρίση των ιατρών των Σταθμών του Χιονοδρομικού, το περιστατικό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, και ο ασθενής αδυνατεί να μετακινηθεί με ίδιον μέσον, θα τον μεταφέρει ασθενοφόρο στο πλησιέστερο δημόσιο νοσοκομείο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθούν οι ως άνω περιγραφόμενες παροχές στον ασθενή είναι, να είναι κάτοχος εισιτηρίου, να επισκεφθεί έναν από τους Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών του Χιονοδρομικού, να εξεταστεί από ιατρό του Σταθμού και να καταγραφεί το περιστατικό στο Βιβλίο Ασθενών

Σχετική φόρμα καταγραφής περιστατικού (κάντε κλικ εδώ).