Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: - | Chalet Κελλάρια 1750: Κλειστό | Chalet Κελλάρια 1950: Κλειστό | Chalet Φτερόλακα: Κλειστό | Αναψυκτήριο Βάκχος: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
ESPA
Χάρτης
Λειτουργίας
Ημέρας
Κάντε κλικ εδώ για Φόρτιση Καρτών Χιονοδρομίας
Left Arrow
Logo

Πίστες – Διάσωση

1
4
5
2
3

ΕΠΙΓΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ

Η ομάδα επίγειας διάσωσης αποτελείται από έμπειρους πιστέρ, οι οποίοι φροντίζουν  καθημερινά για την ασφαλή λειτουργία των πιστών, την τήρηση των κανόνων χιονοδρομικής κυκλοφορίας, την περίθαλψη των ατυχημάτων και την γενικότερη διάσωση στο κέντρο. Οι πιστέρ ελέγχουν συνεχώς τις ανοιχτές πίστες του κέντρου, ενώ η χιονοδρομική διαδρομή Νο24 περιφερειακή ελέγχεται ανά μια ώρα. Ο τελευταίος έλεγχος (σάρωση πιστών) αρχίζει να διενεργείται ακριβώς μετά το κλείσιμο των αναβατήρων και την αποβίβαση των τελευταίων χιονοδρόμων στις πίστες, γι’ αυτό φροντίστε να είστε συνεπείς με το ωράριο λειτουργίας του κέντρου. Απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή στις πίστες μετά το πέρας λειτουργίας του ΧΚΠ. Όλα τα ατυχήματα μεταφέρονται με ασφάλεια στους χώρους των  οργανωμένων ιατρείων του κέντρου, όπου εκεί περιθάλπονται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Η ομάδα διάσωσης, πέρα από την περίθαλψη των τραυματιών, είναι πλήρως εξοπλισμένη και εκπαιδευμένη για επιχειρήσεις διάσωσης από χιονοστιβάδες, κατακρημνισμούς, αποπροσανατολισμούς.

 Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι η υπακοή στις οδηγίες των πιστέρ αποτελεί υποχρέωση για κάθε χιονοδρόμο, ενώ η ανυπακοή αποτελεί παράπτωμα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλή λειτουργία των πιστών και να αποφεύγονται τυχόν τραυματισμοί. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αποπροσανατολισμού αναφέρατε το συντομότερο δυνατόν το συμβάν σε κάποιον πιστέρ ή στον πλησιέστερο σταθμό αναβατήρα ή στο ιατρείο ή τηλεφωνείστε στο 22340 22700.

 

ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ

Το χιονοδρομικό κέντρο έχει συγκροτήσει και εκπαιδεύσει 10 ομάδες διάσωσης (δύο έως τριών ατόμων), οι οποίες είναι πλήρως εξοπλισμένες για σωστικές επιχειρήσεις απεγκλωβισμού εναέριων αναβατήρων. Οι ομάδες αυτές εκτελούν τακτές ασκήσεις απεγκλωβισμού από καμπίνες και καρέκλες εναέριων αναβατήρων, ώστε να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα και να επιτυγχάνεται άμεση και αποτελεσματική επέμβαση σε συνθήκες πραγματικών συμβάντων.

Η ομάδα απεγκλωβισμού αναβατήρων αποτελείται από έμπειρους χειριστές αναβατήρων, οι οποίοι φροντίζουν  καθημερινά για την ασφαλή λειτουργία των αναβατήρων και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Σε περίπτωση που η λειτουργία ενός εναέριου αναβατήρα σταματήσει κατά την διάρκεια χρήσης του από το κοινό, οι χειριστές είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν διεξοδικά τον λόγο που προκάλεσε τη διακοπή. Εφόσον η αιτία της διακοπής έχει προκαλέσει την ανικανότητα κίνησης του αναβατήρα με το κύριο ή το εφεδρικό σύστημα και εφόσον η βλάβη ή ανωμαλία δεν μπορεί να επισκευαστεί επί τόπου, τότε οι υπεύθυνοι του κέντρου θα ξεκινήσουν αμέσως τις διαδικασίες απεγκλωβισμού των επιβατών από τα οχήματα (καμπίνες και καρέκλες).

Ο στόχος του σχεδίου απεγκλωβισμού είναι η υπό οποιεσδήποτε συνθήκες πλήρης εκκένωση των οχημάτων του αναβατήρα από τους επιβάτες και η ασφαλής επιστροφή τους σε έναν από τους δύο σταθμούς μέσα σε χρονικό διάστημα 3 ωρών από τη στιγμή που παρθεί η απόφαση έναρξης διαδικασιών απεγκλωβισμού.

Ο χειριστής αναβατήρων έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να κριθεί ικανός να εργαστεί με ασφάλεια έναντι της πτώσης από ύψος στους πυλώνες του χιονοδρομικού κέντρου χρησιμοποιώντας τα μέσα των πυλώνων αλλά και τα δομικά στοιχεία τους για προώθηση, ασφάλιση και επίτευξη θέσης εργασίας με αποδέσμευση των χεριών, να διασώσει συνάδελφο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καθώς και να διασώσει τους επιβάτες των εναέριων αναβατήρων του χιονοδρομικού κέντρου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το σχέδιο διάσωσης που αναφέρεται στον Ειδικό Κανονισμό Εκμετάλλευσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, χρησιμοποιώντας τα μέσα ατομικής προστασίας από πτώση, σταθεροποίησης θέσης εργασίας και διάσωσης στα οποία εκπαιδεύτηκε.