Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Ανοικτό | Ωράριο: 08:00-14:00 | Chalet Κελλάρια 1750: Ανοικτό | Chalet Κελλάρια 1950: Ανοικτό | Chalet Φτερόλακα: Κλειστό | Αναψυκτήριο Βάκχος: Κλειστό

ESPA
Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Χάρτης
Λειτουργίας
Ημέρας
Logo

Παροχή διευκρινίσεων και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προκηρυχθείσες θέσεις στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

1 Νοεμβρίου 2018

Ακολουθήστε το link στον ιστότοπο της ΕΤΑΔ Α.Ε. για περισσότερες πληροφορίες: http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ Χ.Κ.Π.pdf