Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: - | Chalet Κελλάρια 1750: Κλειστό | Chalet Κελλάρια 1950: Κλειστό | Chalet Φτερόλακα: Κλειστό | Αναψυκτήριο Βάκχος: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
ESPA
Χάρτης
Λειτουργίας
Ημέρας
Κάντε κλικ εδώ για Φόρτιση Καρτών Χιονοδρομίας
Left Arrow
Logo

Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητα της, τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και τη λειτουργία τουριστικών επιχειρηματικών μονάδων, που της έχουν ανατεθεί από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και από άλλες ανώνυμες εταιρείες, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο (εφεξής «ΕΤΑΔ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»).

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η ΕΤΑΔ Α.Ε., κατά τη διαχείριση της επιχειρηματικής μονάδας «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» (ΧΚΠ), θέτει ως πρωταρχικό της στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών – επισκεπτών της καθώς και άλλων προσώπων, όπως για παράδειγμα των συνεργατών και του  προσωπικού της. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την επιχειρηματική μονάδα, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (Βουλής 7, Τ.Κ. 10562), με ΑΦΜ 094537454, τηλ: +30 210-3339416, website: http://www.etasa.gr, e-mail: info@etasa.gr και fax: 210-3339507 κατά τη διαχείριση του ΧΚΠ, που βρίσκεται στον Παρνασσό Βοιωτίας (τηλ: +30 22340 22700, website: https://parnassos-ski.gr), ενημερώνει ότι για τους σκοπούς της άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τηνελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής «Κανονισμός»), όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO)κα Μαριλένα Μπέλλου email:dpo@etasa.gr.

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε [ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), λοιπά δικαιολογητικά, για έκδοση Τιμολογίων π.χ. σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή για την αγορά ειδικών κατηγοριών εισιτηρίων και φωτογραφία για έκδοση μαγνητικών καρτών Skidata – εισιτηρίων, για λόγους ελέγχου πρόσβασης και εισόδου καθώς και ασφάλειας προσώπων] τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που αναμένετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, και ειδικότερα: υπηρεσίες χιονοδρομίας και συναφών δραστηριοτήτων του βουνού (π.χ. snowmobiles, skibus, οδηγοί βουνού),  ενοικίαση, πώληση εξοπλισμού ski, σχολές εκμάθησης ski, υπηρεσίες αναψυχής και εστίασης (κεντρικό chalet, καταφύγιο), πώληση αναμνηστικών ειδών, διαφήμιση συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στο επίσημο site αλλά και στις εγκαταστάσεις του ΧΚΠ.

(β) η συγκατάθεση που μας παρέχετε, υπό συγκεκριμένες νόμιμες προϋποθέσεις, όπως στην περίπτωση λήψης και ανάρτησης φωτογραφιών σας στην ιστοσελίδα του ΧΚΠ, για λόγους παρουσίασης και προώθησης των υπηρεσιών μας. Σας βεβαιώνουμε ότι επί της νομικής αυτής βάσεως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον παρέχετε τη συναίνεσή σας.

(γ) η επεξεργασίατων προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας σας, η οποία σας παρέχετε δωρεάν από Ιατρό που βρίσκεται στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών εντός του χώρου του ΧΚΠ ή, σε κρίσιμες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ιατρού, μεταφοράς σας στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο,  στην περίπτωση που τραυματιστείτε κατά την ενασχόληση σας με κάποια από τις δραστηριότητες μας.

(δ) η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται στα πλαίσια συμμόρφωσης με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από το Υπουργείο Τουρισμού (Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού), τους Ο.Τ.Α για τη λειτουργία των Χιονοδρομικών Κέντρων, καθώς και τη συμμόρφωση με ειδικές περιβαλλοντικές και υγειονομικές διατάξεις, όπως αυτές εξειδικεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Υγείας αντίστοιχα.

(ε) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, πρωτίστως των δικών σας όσο και της επιχείρησης μας. Έτσι, στο πλαίσιο της παροχής άμεσης πληροφόρησης των πελατών – επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, για την ενημέρωση τους ανά πάσα στιγμή, για τις καιρικές συνθήκες, την κατάσταση των χιονοδρομικών πιστών και ενδεχομένως την κίνηση που θα συναντήσουν προβαίνουμε σε σταθερή μετάδοση εικόνας μέσω webcams από τέσσερα σημεία του ΧΚΠ. Στην περίπτωση αυτή επιδιώκουμε την όσο το δυνατόν απομακρυσμένη λήψη εικόνας, ώστε να μην είναι ταυτοποιήσιμα τα πρόσωπα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε το ενδεχόμενο ενόχλησης των επισκεπτών μας. Επίσης, για να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών αλλά και των εγκαταστάσεων μας χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

  • Για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς στους επισκέπτες μας, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, καθώς και την ορθή εκτέλεση των συμβατικών σχέσεων με τους συνεργάτες μας.

Από την μεταξύ μας συμβατική σχέση και ήδη από τις προσυμβατικές ενέργειες, αντλούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη της μεταξύ μας συνεργασίας, όπως για παράδειγμα τα προσωπικά δεδομένα που, υπό την ιδιότητά σας ως πελάτες – επισκέπτες, υποβάλλετε στη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας προκειμένου να σας παρέχουμε τις on line υπηρεσίες μας για αγορά εισιτηρίων ή για συλλογή στατιστικών στοιχείων (ως προς τον αριθμό και το προφίλ των πελατών μας), καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που, υπό την ιδιότητά σας ως υποψήφιοι συνεργάτες, μας αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαφήμιση της επιχείρησής σας μέσω της ιστοσελίδας μας καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις του ΧΚΠ.

Διευκρινίζεται ρητά ότι η χρήση των εγκαταστάσεων του ΧΚΠ εκ μέρους πελατών, για οιαδήποτε μορφή χιονοδρομίας (ski, snowboard κλπ) αποτελεί συμβατική σχέση μεταξύ ΕΤΑΔ και πελάτη, καθ’ όσο χρονικό διάστημα εκείνος ευρίσκεται και χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του ΧΚΠ. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη, δια έκδοσης μαγνητικών καρτών – εισιτηρίων Skidata, όπως και για έκδοση webticket, αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση εκτέλεσης της σύμβασης, για λόγους ασφάλειας προσώπων και προστασίας των εννόμων συμφερόντων της ΕΤΑΔ Α.Ε.

  • Για την παροχή πρώτων βοηθειών και υπηρεσιών ιατρικής κάλυψης σε περίπτωση ατυχήματος.

Ο Ιατρός που βρίσκεται στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του ΧΚΠ, σε περίπτωση τραυματισμού επισκέπτη ή αιφνίδιας ασθένειας του, παρέχει δωρεάν ιατρική διάγνωση και υγειονομική περίθαλψη. Στο πλαίσιο αυτό επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα των ασθενών επισκεπτών μας και ειδικότερα δεδομένα της υγείας του, με σκοπό την άμεση  περίθαλψη ή θεραπεία σας.

  • Για την παρουσίαση και προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στο χιονοδρομικό μας κέντρο.

Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό, θα φιλοξενείται περιστασιακά στην ιστοσελίδα μας φωτογραφικό υλικό από τους χώρους του ΧΚΠ, προκειμένου να παρουσιάσουμε μέσω της ιστοσελίδας μας τις δραστηριότητες που διαθέτουμε στο χιονοδρομικό μαςκέντρο.

  • Για τη συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση

Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τις νομοθετικές διατάξεις που προβλέπονται από το Υπουργείο Τουρισμού (ειδικότερα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού) σχετικά με τη λειτουργία των Χιονοδρομικών Κέντρων, τις υγειονομικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας καθώς και περιβαλλοντικές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και έναντι όποια άλλης δημόσιας αρχής και Ο.Τ.Α., οι οποίες συνολικά ορίζουν το πλαίσιο της νόμιμης και εύρυθμης λειτουργίας μας.

  • Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας για τη βελτιστοποίηση των on-line (μέσω site) παρεχόμενων υπηρεσιών μας καθώς και για την καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου μας ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου μας (π.χ. ιστορικό περιήγησης). Επιπλέον, η χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) και καμερών ασφαλείας εξασφαλίζει την προστασία φυσικών προσώπων (ήτοι των επισκεπτών και του προσωπικού μας), όσο και την ασφάλεια υλικών και εγκαταστάσεων της επιχείρησης μας.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. αναφορικά με την λειτουργία του ΧΚΠ ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

  • Κρατικές αρχές, Φορείς επιβολής του νόμου

Όταν αυτό είναι απαραίτητο, π.χ. στην περίπτωση ενός φορολογικού ελέγχου και σύμφωναμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς και στην περίπτωση π.χ. που θα πρέπει να παρέχουμε πληροφορίες σε αστυνομική ή/και δικαστική αρχή, στην περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε δικαστική διαφορά με πελάτη μας (π.χ. τραυματισμός) και προκειμένου να διασφαλίσουμε τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα και τη φήμη της επιχείρησής μας.

  • Συνεργάτες της Εταιρείας μας (προμηθευτές, πρακτορεία, διαφημιστικές κτλ.)

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διατηρεί συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της (π.χ. προμηθευτές εξοπλισμού,  συνεργάτες λογιστές, εταιρίες marketing). Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους συνεργάτες (DataProtection Assignment) στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Περαιτέρω η επιχείρηση μας ενδέχεται να διαβιβάζει και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, την προώθηση των υπηρεσιών μας και την παρουσίαση προσφορών μας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από κάθε φυσικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται ως άνω και ότι ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά με την έγγραφη ανάθεσης επεξεργασίας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια, ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία διενεργείται με βάση την εκτέλεση σύμβασης, ή/και τη λήψη μέτρων με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την διέπουσα τη σύμβαση, καθώς και όσο χρονικόδιάστημα είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή αντίκρουση των νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και έως την νόμιμη παραγραφή τους. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρούνται ακόμα και για όσο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από λοιπές φορολογικές ή ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.

Πέραν της ανωτέρω γενικής πρόβλεψης, ειδικώς για την έκδοση μαγνητικών καρτών – εισιτηρίων Skidata, όπως και για την έκδοση web ticket, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς σκοπούς και τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα και την ομαλή λειτουργία του ΧΚΠ.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μας και στο μέτρο που η διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση από μέρους σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΤΑΔ Α.Ε. αναφορικά με το ΧΚΠ, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, κατόπιν έγγραφου αιτήματος προς την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε έγγραφο αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή στο πλαίσιο προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@etasa.gr.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΔ. Α.Ε εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και τογεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς. 

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους με ξένους ιστότοπους. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. και το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού δεν φέρουν ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην Εταιρεία μας. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ξένου ιστοτόπου.