Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: 07:00-15:00 | Chalet Κελλάρια 1750: Κλειστό | Chalet Κελλάρια 1950: Κλειστό | Chalet Φτερόλακα: Κλειστό | Αναψυκτήριο Βάκχος: Κλειστό

ESPA
Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Χάρτης
Λειτουργίας
Ημέρας
Logo

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπαλλήλου Λογιστηρίου / Επόπτη Ταμείων (κωδ. θέσης: ΥΛΕΤΧΚΠ) στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

30 Νοεμβρίου 2018

Παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το παρακάτω link για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση: Υπαλλήλου Λογιστηρίου / Επόπτη Ταμείων (κωδ. θέσης: ΥΛΕΤΧΚΠ) στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ ΑΕ: πατήστε εδώ