Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: | Chalet Κελλάρια 1750: Κλειστό | Chalet Κελλάρια 1950: Κλειστό | Chalet Φτερόλακα: Κλειστό | Αναψυκτήριο Βάκχος: Κλειστό

ESPA
Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
Χάρτης
Λειτουργίας
Ημέρας
Logo

Τελευταία Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Εκδότη (ταμία) Εισιτηρίων / Καρτών Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

12 Νοεμβρίου 2018

Παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το παρακάτω link για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση: Εκδότη (ταμία) Εισιτηρίων / Καρτών Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, η οποία έχει αναρτηθεί στο στην επίσημη ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ ΑΕ: http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/RFIΤαμίες.pdf


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Υπαλλήλου Πληροφόρησης και Ενημέρωσης Πελατών Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

Παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το παρακάτω link για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση: Υπαλλήλου Πληροφόρησης και Ενημέρωσης Πελατών Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, η οποία έχει αναρτηθεί στο στην επίσημη ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ ΑΕ: http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/RFIΠληροφόρησηκαιΕνημέρωσηΠελατών.pdfΠαροχή διευκρινίσεων και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προκηρυχθείσες θέσεις στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

1 Νοεμβρίου 2018

Ακολουθήστε το link, στον ιστότοπο της ΕΤΑΔ Α.Ε., για περισσότερες πληροφορίες: http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ Χ.Κ.Π.pdf


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Υπεύθυνου Διαχείρισης Αναβατήρων

30 Οκτωβρίου 2018

Παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το παρακάτω link για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση: Υπεύθυνου Διαχείρισης Αναβατήρων, η οποία έχει αναρτηθεί στο στην επίσημη ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ ΑΕ: http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/ΥπεύθυνοςΔιαχείρισηςΑναβατήρων.pdf


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Βοηθός Προϊστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

Παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το παρακάτω link για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση: Βοηθός Προϊστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, η οποία έχει αναρτηθεί στο στην επίσημη ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ ΑΕ: http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/ΒοηθόςΠροιστάμενουΧΚΠ.pdf


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Προϊστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

Παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το παρακάτω link για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Προϊστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, η οποία έχει αναρτηθεί στο στην επίσημη ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ ΑΕ: http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/ΠροιστάμενοςΧΚΠ.pdf


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Χειριστής Διαστρωτικού ή/και Εκχιονιστικού μηχανήματος Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

29 Οκτωβρίου 2018

Παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το παρακάτω link για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Χειριστής Διαστρωτικού ή/και Εκχιονιστικού μηχανήματος Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, η οποία έχει αναρτηθεί στο στην επίσημη ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ ΑΕ: http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/ΧειριστήςΔιαστρωτικούήΕκχιονιστικούΜηχανήματοςΧΚΠ2.pdf


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

Παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το παρακάτω link για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, η οποία έχει αναρτηθεί στο στην επίσημη ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ ΑΕ: http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/ΤεχνολόγοςΗλεκτρολόγοςΧΚΠ2.pdf


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Μηχανικός / Ηλεκτρολόγος Αυτοματισμού Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

Παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το παρακάτω link για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Μηχανικός / Ηλεκτρολόγος Αυτοματισμού Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, η οποία έχει αναρτηθεί στο στην επίσημη ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ ΑΕ: http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/ΜηχανικόςΗλεκτρολόγοςΑυτοματισμούΧΚΠ2.pdf