ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

+30 6970969385

Επαναπροκήρυξη της θέσης: Χειριστή Διαστρωτικού ή/και Εκχιονιστικού μηχανήματος Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (κωδ. Θέσης: ΕΠ – ΧΔΕΜΧΚΠ)

Δευτέρα, 10/12/2018 | Νέα

Παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το παρακάτω link για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση: Χειριστή Διαστρωτικού ή/και Εκχιονιστικού μηχανήματος Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (κωδ. Θέσης: ΕΠ – ΧΔΕΜΧΚΠ), η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ ΑΕ: http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΘΕΣΗΣΧΔΕΜ(ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣΕΠ-ΧΔΕΜΧΚΠ).pdf