ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

+30 697 096 9384

Επαναπροκήρυξη της θέσης: Χειριστής Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (κωδ. Θέσης ΕΠ-ΧΑΧΚΠ)

Δευτέρα, 26/11/2018 | Νέα

Παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το παρακάτω link για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση: Χειριστής Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (κωδ. Θέσης ΕΠ-ΧΑΧΚΠ), η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ ΑΕ: http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΘΕΣΗΣΧΕΙΡΙΣΤΗΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ(ΚΩΔ.ΕΠ-ΧΑΧΚΠ).pdf