ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

+30 6970969385

Επαναπροκήρυξη της θέσης: Βοηθός Χειριστή Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (κωδ. Θέσης ΕΠ-ΒΧΑΧΚΠ)

Δευτέρα, 26/11/2018 | Νέα

Παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το παρακάτω link για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση: Βοηθός Χειριστή Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (κωδ. Θέσης ΕΠ-ΒΧΑΧΚΠ), η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ ΑΕ: http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΘΕΣΗΣΒΟΗΘΟΥΧΕΙΡΙΣΤΗΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ(ΚΩΔ.ΕΠ-ΒΧΑΧΚΠ).pdf