Το κέντρο μας διαθέτει 23 πίστες (εκ των οποίων 4 mini αρχαρίων με baby lifts), 7 χιονοδρομικές διαδρομές και 7 συνδετικά μονοπάτια, συνολικού μήκους 34 km. Οι καταβάσεις αρχίζουν από τα 2260μ. και φτάνουν έως τα 1640μ. υψόμετρο με το επιμέρους μήκος τους να κυμαίνεται από 300m έως 4Km, σε όλους τους βαθμούς δυσκολίας και για όλα τα επίπεδα ικανότητας. Για τους λάτρεις της περιπέτειας και της διασκέδασης υπάρχουν αρκετές εκτός πίστας “μαύρες” διαδρομές με πραγματικά βαθύ χιόνι και πολλή-πολλή αδρεναλίνη.

Τέσσερις 4 από τις πίστες μας, οι Νο6 Ηνίοχος, Νο8 Ηρακλής, Νο9 Οδυσσέας & Νο2 Βάκχος, είναι πιστοποιημένες από την διεθνή ομοσπονδία χιονοδρομίας (F.I.S Homologation) για την διοργάνωση διεθνών αγώνων σκι. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο της F.I.S www.fis-ski.com.

ΠΙΣΤΕΣ

Αρίθμηση Ονομασία Υψόμετρο (m) Μήκος (m) Βαθμός δυσκολίας
Νο 1α ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α 1950/1750 μ. 1000 μ. ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
No B1 BABY 1 1950/1940 μ. 120 μ. ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ
No B2 BABY 2 1950/1949 μ. 60 μ. ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ
No B3 BABY 3 2250/2220 μ. 250 μ. ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ
Νο Β4 BABY 4 1850/1840 μ. 120μ ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ
Νο 2 ΒΑΚΧΟΣ 2245/2080 μ. 500 μ. ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Νο 2α ΒΑΚΧΟΣ Α 2080/1950 μ. 1000 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Νο 2β ΒΑΚΧΟΣ Β 2090/1950 μ. 1060 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Νο 3 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2240/1950 μ. 1200 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Νο 4 ΑΙΟΛΟΣ 2100/1950 μ. 800 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Νο 5 ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2210/2100 μ. 600 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Νο 6 ΗΝΙΟΧΟΣ 2100/1840 μ. 1000 μ. ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Νo 7α ΗΡΑ Α 1840/1640 μ. 850 μ. ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Νο 8 ΗΡΑΚΛΗΣ 2250/2060 μ. 700 μ. ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Νο 9 ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2260/2030 μ. 1000 μ. ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Νο 10 ΠΑΝ 1890/1840 μ. 320 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Νο 11 ΕΡΜΗΣ 2100/1960 μ. 700 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Νο 12 ΔΙHΑΝΕΙΡΑ 2250/1950 μ. 1600 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Νο 13 ΔΙΑΣ 2180/2100 μ. 350 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Νο 14 ΠΥΘΙΑ 2000/1860 μ. 620 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Νο 14α ΠΥΘΙΑ Α 1980/1860 μ. 500 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Nο 18 ΑΡΤΕΜΙΣ 2170/2100 μ. 400 μ. ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Νο 22 ΣΑΧΑΡΑ 2230/1900 μ. 1000 μ. ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Σύνολο 16,090 μ.

Δρόμοι – Μονοπάτια

Αρίθμηση Ονομασία Υψόμετρο (m) Μήκος (m) Βαθμός δυσκολίας
Νο 1 ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1950/1750 μ. 1550 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Νο 7 ΗΡΑ 1840/1640 μ. 1750 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Νο 15α ΑΠΟ ΚΕΛΛΑΡΙΑ 2250 ΠΡΟΣ ΚΕΛΛΑΡΙΑ 1950 2245/2210 μ. 325 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Νο 15 ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΗ 2250 ΠΡΟΣ ΚΕΛΛΑΡΙΑ 1950 2230/2210 μ. 300 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Νο 16 ΑΠΟ ΔΙΑ 2180 ΠΡΟΣ ΚΕΛΑΡΙΑ 1950 2180/1950 μ. 1400 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Νο 17 ΑΠΟ ΟΔΥΣΣΕΑ 2260 ΠΡΟΣ ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 1850 2260/2100 μ. 1.600 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Νο 19 ΑΠΟ ΔΙΑ 2180 ΠΡΟΣ ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 1850 2180/2100 μ. 300 μ. ΕΥΚΟΛΗΕΥΚΟΛΗ
Σύνολο 7.225 μ.

Χιονοδρομικές Διαδρομές (Ski Routes)

Αρίθμηση Ονομασία Υψόμετρο (m) Μήκος (m) Παρατηρήσεις
Νο 6α SKI ROUTE ΗΝΙΟΧΟΣ Α 2050/1970 μ. 500 μ. ΑΠΑΤΗΤΗΑΠΑΤΗΤΗ
Νο 7β SKI ROUTE ΗΡΑ Β 1840/1640 μ. 1000 μ. ΑΠΑΤΗΤΗΑΠΑΤΗΤΗ
Νο 20 SKI ROUTE ΤΥΡΙΑΣ 2100/1950 μ. 1500 μ. ΑΠΑΤΗΤΗΑΠΑΤΗΤΗ
Νο 20α SKI ROUTE ΤΥΡΙΑΣ Α 2100/1950 μ. 1300 μ. ΑΠΑΤΗΤΗΑΠΑΤΗΤΗ
Νο 21 SKI ROUTE ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2100/1640 μ. 1600 μ. ΑΠΑΤΗΤΗΑΠΑΤΗΤΗ
Νο 23 ΛΟΥΚΙ ΔΙΑ 2180/1900 μ. 700 μ. ΑΠΑΤΗΤΗΑΠΑΤΗΤΗ
Νο 24 SKI ROUTE – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 2250/1890 μ. 4000 μ. ΑΠΑΤΗΤΗΔΙΑΣΤΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟ Κ.Σ
Σύνολο 10.600 μ.
Γενικό Σύνολο 33.915 μ.