ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Δε 17/06/2024-
17/06/24-

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

+30 6970969385

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Γενικές Πληροφορίες / ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού είναι η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Η ΕΤΑΔ είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και αποτελεί 100% θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), στο πλαίσιο του Ν.4389/2016.

Έχει διαμορφωθεί με τη συγχώνευση τεσσάρων μεγάλων εταιρειών διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων και συγκεκριμένα των εξής:

  • Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ
  • Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ
  • Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ΑΕ
  • Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Σκοπός της ΕΤΑΔ είναι η δημιουργία και η διασφάλιση αξίας, μέσω των κατάλληλων επενδύσεων και της αξιοποίησης ενδεχόμενων συνεργειών και στρατηγικών συμμαχιών, ώστε να συμβάλει ενεργά στη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τη χώρα.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαχειρίζεται άμεσα, ως ξεχωριστές οργανικές επιχειρηματικές μονάδες, δεκατρείς τουριστικές υποδομές που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό της. Πρόκειται για μονάδες ειδικού τουριστικού ενδιαφέροντος και στόχος της εταιρείας είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών τους με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Μέσω των επιχειρηματικών της μονάδων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ιαματικές πηγές, χιονοδρομικά κέντρα, μαρίνες και κάμπινγκ, η ΕΤΑΔ προωθεί την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μία βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιφέρεια.

Πιο συγκεκριμένα η ΕΤΑΔ διαχειρίζεται: