ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

+30 6970969385

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για προκηρυχθείσες θέσεις στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

Τετάρτη, 07/11/2018 | Νέα

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/ΠΑΡΑΤΑΣΗΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣΓΙΑ5ΘΕΣΕΙΣΧ.Κ.Π.pdf