ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

+30 6970969385

Παροχή διευκρινίσεων και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προκηρυχθείσες θέσεις στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

Πέμπτη, 01/11/2018 | Νέα

Ακολουθήστε το link στον ιστότοπο της ΕΤΑΔ Α.Ε. για περισσότερες πληροφορίες: http://www.etasa.gr/webtop/modules/_repository/documents/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ Χ.Κ.Π.pdf