ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Δε 17/06/2024-
17/06/24-

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

+30 6970969385

Πολιτική Απορρήτου

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητα της, τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και τη λειτουργία τουριστικών επιχειρηματικών μονάδων, που της έχουν ανατεθεί από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και από ανώνυμες εταιρείες, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο (εφεξής «ΕΤΑΔ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»).

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η ΕΤΑΔ Α.Ε., κατά τη διαχείριση της επιχειρηματικής μονάδας «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» (ΧΚΠ), θέτει ως πρωταρχικό της στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών και επισκεπτών της, καθώς και όλων των φυσικών προσώπων, όπως των προμηθευτών και συνεργατών και του προσωπικού της. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρεία και την επιχειρηματική μονάδα της, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (Βουλής 7, Τ.Κ. 10562), με ΑΦΜ 094537454, τηλ: +30 210-3339416, website: http://www.etasa.gr , e-mail: info@etasa.gr και fax: 210-3339507 κατά τη διαχείριση του ΧΚΠ, που βρίσκεται στον Παρνασσό Βοιωτίας (τηλ: +30 22340 22700, website: https://parnassos-ski.gr), ενημερώνει ότι για τους σκοπούς της άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής «Κανονισμός»), όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPOκα Μαριλένα Μπέλλου email: dpo@etasa.gr.

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο, πλήρη στοιχεία για έκδοση Τιμολογίων σε περίπτωση ατομικής ή κάθε νομικής μορφής μονοπρόσωπης επιχείρησης, δικαιολογητικά για την αγορά ειδικών (εκπτωτικών) κατηγοριών εισιτηρίων και φωτογραφία για έκδοση μαγνητικών καρτών Skidata – εισιτηρίων, απαιτούνται για λόγους προστασίας των συμβατικών δικαιωμάτων της Εταιρείας μας διά του ελέγχου εισόδου και παραμονής στο ΧΚΠ, καθώς και για την ασφάλεια προσώπων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί λειτουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων και τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται ειδικά προσωπικά δεδομένα. Για την έκδοση εκπτωτικών εισιτηρίων λόγω αναπηρίας απαιτείται η επίδειξη μόνον του σχετικού δικαιολογητικού.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που αναμένετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, και ειδικότερα: υπηρεσίες χιονοδρομίας και συναφών δραστηριοτήτων του βουνού (π.χ. snowmobiles, skibus, οδηγοί βουνού), ενοικίαση, πώληση εξοπλισμού ski, σχολές εκμάθησης ski, υπηρεσίες αναψυχής και εστίασης (κεντρικό chalet, καταφύγιο), πώληση αναμνηστικών ειδών, διαφήμιση συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στο επίσημο site αλλά και στις εγκαταστάσεις του ΧΚΠ.

(β) η συγκατάθεση που μας παρέχετε, υπό συγκεκριμένες νόμιμες προϋποθέσεις, όπως στην περίπτωση λήψης και ανάρτησης φωτογραφιών σας στην ιστοσελίδα του ΧΚΠ, για λόγους παρουσίασης και προώθησης των υπηρεσιών μας. Σας βεβαιώνουμε ότι επί της νομικής αυτής βάσεως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας.

(γ) η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας σας, η οποία σας παρέχετε δωρεάν από Ιατρό που βρίσκεται στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών εντός του χώρου του ΧΚΠ ή, σε κρίσιμες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ιατρού, μεταφοράς σας στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο, στην περίπτωση που τραυματιστείτε κατά την ενασχόληση σας με κάποια από τις δραστηριότητες μας.

δ) η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται στα πλαίσια συμμόρφωσης με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από το Υπουργείο Τουρισμού (Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού), τους Ο.Τ.Α για τη λειτουργία των Χιονοδρομικών Κέντρων, καθώς και τη συμμόρφωση με ειδικές περιβαλλοντικές και υγειονομικές διατάξεις, όπως αυτές εξειδικεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Υγείας αντίστοιχα.

(ε) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, πρωτίστως των δικών σας όσο και της επιχείρησης μας. Έτσι, στο πλαίσιο της παροχής άμεσης πληροφόρησης των πελατών – επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, για την ενημέρωση τους ανά πάσα στιγμή, για τις καιρικές συνθήκες, την κατάσταση των χιονοδρομικών πιστών και ενδεχομένως την κίνηση που θα συναντήσουν προβαίνουμε σε σταθερή μετάδοση εικόνας μέσω webcams από ενδεδειγμένα σημεία του ΧΚΠ. Στην περίπτωση αυτή επιδιώκουμε την όσο το δυνατόν απομακρυσμένη λήψη εικόνας, ώστε να μην είναι ταυτοποιήσιμα τα πρόσωπα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε το ενδεχόμενο ενόχλησης των επισκεπτών μας.

Επίσης, για να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια προσώπων, αγαθών και εν γένει των εγκαταστάσεων μας χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) με κάμερες ασφαλείας. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. για την λειτουργία των καμερών και συστημάτων καταγραφής και επεξεργασίας έχει λάβει όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Ε.Ε. 2016/679 και τις ισχύουσες Κατευθύνσεις της ΑΠΔΠΧ, αναφορικά με τις θέσεις και γωνίες θέασης, τις λήψεις αποκλειστικά εικόνας και σε καμία περίπτωση ήχου, τις σημάνσεις, το χρόνο διατήρησης και τις προσβάσεις στα προϊόντα καταγραφής, έχοντας εκπονήσει σχετική Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

 • Για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες και επισκέπτες μας, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή, καθώς και την ορθή εκτέλεση των συμβατικών σχέσεων με τους συνεργάτες μας.

  Από την μεταξύ μας συμβατική σχέση και ήδη από τις προσυμβατικές ενέργειες, αντλούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη της μεταξύ μας συνεργασίας, όπως για παράδειγμα τα προσωπικά δεδομένα που, υπό την ιδιότητά σας ως πελάτες- επισκέπτες, υποβάλλετε στη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας για on line αγορά εισιτηρίων ή για συλλογή στατιστικών στοιχείων (ως προς τον αριθμό και το προφίλ των πελατών μας).

  Διευκρινίζεται ρητά ότι η χρήση των εγκαταστάσεων του ΧΚΠ εκ μέρους πελατών, για οιαδήποτε μορφή χιονοδρομίας (ski, snowboard κλπ) αποτελεί συμβατική σχέση μεταξύ ΕΤΑΔ και πελάτη, καθ’ όσο χρονικό διάστημα εκείνος ευρίσκεται και χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του ΧΚΠ. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη, δια έκδοσης μαγνητικών καρτών – εισιτηρίων Skidata, όπως και για έκδοση web ticket, αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση εκτέλεσης της σύμβασης, για λόγους ασφάλειας προσώπων, σύμφωνα με την κείμενη περί λειτουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων νομοθεσία και προστασίας των εννόμων συμφερόντων της ΕΤΑΔ Α.Ε.
 • Για την παροχή πρώτων βοηθειών και υπηρεσιών ιατρικής κάλυψης σε περίπτωση ατυχήματος.

  Ο Ιατρός που βρίσκεται στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του ΧΚΠ, σε περίπτωση τραυματισμού επισκέπτη ή αιφνίδιας ασθένειας του, παρέχει δωρεάν ιατρική διάγνωση και υγειονομική περίθαλψη πρώτων βοηθειών. Στο πλαίσιο αυτό επεξεργάζεται ειδικά δεδομένα των ασθενών επισκεπτών μας και ειδικότερα δεδομένα της υγείας του, με σκοπό την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και περίθαλψης.
 • Για την παρουσίαση και προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στο Χιονοδρομικό μας Κέντρο.

  Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό, θα φιλοξενείται περιστασιακά στην ιστοσελίδα μας φωτογραφικό υλικό από τους χώρους του ΧΚΠ, προκειμένου να παρουσιάσουμε μέσω της ιστοσελίδας μας τις δραστηριότητες που διαθέτουμε στο Χιονοδρομικό μας Κέντρο.
 • Για τη συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση

  Eίμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τις νομοθετικές διατάξεις που προβλέπονται από το Υπουργείο Τουρισμού (ειδικότερα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού) σχετικά με τη λειτουργία των Χιονοδρομικών Κέντρων, τις υγειονομικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας καθώς και περιβαλλοντικές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και έναντι όποιας άλλης δημόσιας Αρχής και Ο.Τ.Α., οι οποίες συνολικά ορίζουν το πλαίσιο της νόμιμης και εύρυθμης λειτουργίας μας.
 • Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας για τη βελτιστοποίηση των on-line (μέσω site) παρεχόμενων υπηρεσιών μας καθώς και για την καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου μας και επομένως ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου μας (π.χ. ιστορικό περιήγησης). Επιπλέον, η χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) και καμερών ασφαλείας, όπως ανωτέρω αναπτύχθηκε, εξασφαλίζει την προστασία προσώπων (ήτοι των πελατών, προμηθευτών και του προσωπικού μας), όσο και την ασφάλεια αγαθών της επιχείρησης μας.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. αναφορικά με την λειτουργία του ΧΚΠ ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Δημόσιες Αρχές, φορείς επιβολής του νόμου

  Όταν αυτό είναι απαραίτητο, π.χ. στην περίπτωση τακτικού οικονομικού ή έκτακτου φορολογικού ελέγχου και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς και στην περίπτωση π.χ. που θα πρέπει να παρέχουμε πληροφορίες σε Αστυνομική ή/και Δικαστική Αρχή, στην περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε προκαταρκτική εξέταση ή ανάκριση ή δικαστική διαφορά με πελάτη μας (π.χ. τραυματισμός) και προκειμένου να διασφαλίσουμε το δημόσιο συμφέρον ή και τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα και τη φήμη της Εταιρείας μας.
 • Συνεργάτες της Εταιρείας μας (προμηθευτές, πρακτορεία, διαφημιστικές κτλ.)

  Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διατηρεί συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της (π.χ. προμηθευτές πληροφοριακών συστημάτων και εν γένει τεχνολογικού εξοπλισμού, συνεργάτες φοροτεχνικών υπηρεσιών κλπ). Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους προμηθευτές υπηρεσιών (Data Processing Agreement) στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Περαιτέρω η Εταιρεία μας ενδέχεται να διαβιβάζει και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, την προώθηση των υπηρεσιών μας και την παρουσίαση προσφορών μας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από κάθε φυσικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται ως άνω και ότι ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά με την έγγραφη ανάθεσης επεξεργασίας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια, ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία διενεργείται με βάση την εκτέλεση σύμβασης, ή/και τη λήψη μέτρων με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την διέπουσα τη σύμβαση, καθώς και όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή αντίκρουση των νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και έως την νόμιμη παραγραφή τους. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρούνται ακόμα και για όσο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από λοιπές φορολογικές ή ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω γενικής πρόβλεψης, ειδικώς για την έκδοση μαγνητικών καρτών – εισιτηρίων Skidata, όπως και για την έκδοση web ticket, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς σκοπούς και τα έννομα συμφέροντα και νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα και την ομαλή λειτουργία του ΧΚΠ.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μας και στο μέτρο που η διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση από μέρους σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΤΑΔ Α.Ε. αναφορικά με το ΧΚΠ, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, κατόπιν έγγραφου αιτήματος προς την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε έγγραφο αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή στο πλαίσιο προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) κ. Μαριλένα Μπέλλου, ταχυδρομική διεύθυνση: Βουλής αρ. 7, 105 62 Αθήνα, email dpo@etasa.gr.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η ΕΤΑΔ. Α.Ε εφαρμόζει κατάλληλα και σύγχρονα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και εν γένει των πληροφοριακών συστημάτων και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους με ξένους ιστότοπους. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. και το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού δεν φέρουν ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην Εταιρεία μας. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ξένου ιστοτόπου.