ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

+30 697 096 9384

Υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων

Σάββατο, 11/12/2021 | Ανακοινώσεις

Tελευταία ενημέρωση: 23.12.21

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη ομόφωνη εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19, αναφορικά με το Πρωτόκολλο λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων και το ΦΕΚ Β’ 6214/23.12.2021, η λειτουργία των Χιονοδρομικών Κέντρων λαμβάνει χώρα υπό τους ακόλουθους όρους:

 1. Οι χώροι εστίασης / chalet των χιονοδρομικών κέντρων να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για την εστίαση σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους αντίστοιχα.
 2. Τα καταστήματα των χιονοδρομικών κέντρων να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για το λιανεμπόριο.
 3. Οι ξενώνες/ξενοδοχεία των χιονοδρομικών κέντρων να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τα ξενοδοχεία.
 4. Σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των χιονοδρομικών κέντρων (πίστες κλπ.), είναι υποχρεωτική η χρήση χειρουργικής μάσκας.
 5. Για τους αναβατήρες των χιονοδρομικών κέντρων ισχύουν τα εξής:
   • Για αναβατήρες ανοικτού τύπου, δεν υφίσταται κανένας περιορισμός.
   • Για αναβατήρες κλειστού τύπου οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα συνεχούς φυσικού αερισμού, δεν υφίσταται κανένας περιορισμός, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιβαίνοντες φορούν υποχρεωτικά μάσκα και υφίσταται ο φυσικός αερισμός.
   • Για αναβατήρες κλειστού τύπου οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα συνεχούς φυσικού αερισμού, δύνανται να χρησιμοποιούνται στο 50% της πληρότητάς τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιβαίνοντες φορούν υποχρεωτικά χειρουργική μάσκα. Εάν αφορά σε άτομα της ίδιας οικογένειας αποκλειστικά, δύναται να χρησιμοποιηθεί το 100% της πληρότητάς τους.
 6. Στις σχολές χιονοδρομίας των χιονοδρομικών κέντρων, είναι υποχρεωτική η χρήση χειρουργικής μάσκας σε όλους τους χώρους. Τα δε καταστήματα ενοικίασης εξοπλισμού, που αυτές πιθανώς διαθέτουν, να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για το λιανεμπόριο και με επιπρόσθετη υποχρέωση η ενοικίαση ρουχισμού, μάσκας σκι και κράνους σκι να απολυμαίνονται πριν από κάθε νέα τους χρήση.

Ειδικότερα, όλοι οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τους εξωτερικούς χώρους του Χιονοδρομικού Κέντρου, ενώ για τους εσωτερικούς χώρους των Σαλέ επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε επισκέπτες με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ενώ οι ανήλικοι (από 4 έως και 17 ετών), εισέρχονται με την επίδειξη Self Test. Σε όλους τους ανοικτούς χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας.